Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to content
AltText

Dutch

COFCO International is een bedrijf met sterke waardes omtrent integriteit, inclusiviteit, innovatie en duurzaamheid. Onze Gedragscode bevat algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden voor zakelijk handelen volgens de hoogste ethische normen.

COFCO International is toegewijd aan het creëren van een omgeving waarin open en eerlijke communicatie de verwachting en niet de uitzondering is. Wij willen dat u zich zodanig op het gemak voelt, dat u uw supervisor, manager of COFCO International-tegenhanger benadert indien u gelooft dat iemand ons beleid of onze normen heeft overtreden.

Indien u liever anoniem en vertrouwelijk melding maakt, raden wij u aan om gebruik te maken van dit Meldpunt Integriteit, dat wordt geëxploiteerd door een externe dienstverlener, EthicsPoint. Wij stimuleren u om melding te maken van overtredingen van onze Gedragscode en om begeleiding te zoeken omtrent beleid en procedures.

Mocht u dit willen, dan stuurt EthicsPoint de door u opgegeven informatie volledig vertrouwelijk en anoniem aan ons door. Wij garanderen dat uw melding in behandeling wordt genomen. Het is belangrijk hierbij op te merken dat het met opzet afleggen van een valse verklaring of iemand te kwader trouw beschuldigen, een schending is van de Gedragscode van CIL en van deze Procedure.

Bezoek de Veelgestelde Vragen van EthicsPoint voor meer informatie.

Share this page: