Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to content
AltText

Vietnamese

COFCO International là một Công Ty theo đuổi những giá trị vững mạnh về Tính Liêm Chính, Gắn Kết, Sáng Tạo và Bền Vững. Quy Tắc Ứng Xử của chúng tôi đề ra những nghĩa vụ và trách nhiệm chung về việc tiến hành hoạt động kinh doanh theo tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.

COFCO International quyết tâm xây dựng một môi trường không bài trừ mà luôn khuyến khích trao đổi cởi mở, trung thực. Mong muốn của chúng tôi là bạn sẽ cảm thấy thật thoải mái khi tìm đến người giám sát, ban quản lý hoặc người đồng cấp tại COFCO International trong trường hợp bạn tin rằng đã xảy ra hành vi vi phạm các chính sách hoặc tiêu chuẩn.

Nếu bạn muốn báo cáo ẩn danh và bí mật, hãy mạnh dạn sử dụng Đường Dây Nóng Tính Liêm Chínhnày. Đây là kênh do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba là EthicsPoint cung cấp. Chúng tôi rất hoan nghênh bạn gửi báo cáo về các hành vi vi phạm nêu trong Quy Tắc Ứng Xử cũng như yêu cầu hướng dẫn về chính sách và thủ tục.

Thông tin bạn cung cấp sẽ được EthicsPoint gửi cho chúng tôi dưới dạng ẩn danh và bí mật hoàn toàn, nếu bạn muốn. Xin đảm bảo rằng chúng tôi sẽ lắng nghe mọi ý kiến của bạn. Tuy nhiên, lưu ý rằng, việc cố tình báo cáo giả mạo hoặc đưa ra cáo buộc vì ý đồ xấu là vi phạm Quy Tắc Ứng Xử của CIL và Thủ Tục này.

Vui lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp của EthicsPoint để tìm hiểu thêm.

 

Share this page: